Close

Cloudové služby Office 365

Office 365: Implementace a podpora

Proměňte zkušenost uživatelů v přidanou hodnotu pro vaši firmu!

V SoftwareONE nabízíme mnoho služeb pro provedení vašeho přechodu na Office 365 tak plynule a hladce, jak je to jen možné, a zajistíme, že ze své investice do IT získáte maximum.

Easy 365

Uvědomujeme si, že jednou z klíčových součástí realizace projektů týkajících se Office 365 je přijetí nových technologií a služeb koncovými uživateli. Jejich schopnost pracovat s novým prostředím i hodnota, kterou vytvářejí prostřednictvím nově dostupných funkcí, činí projekt úspěšným. Na základě našich zkušeností z projektů realizovaných po celém světě jsme vyvinuli službu Easy365. Obsahuje sadu scénářů, komunikačních plánů, informačních e-mailů, brožurek, průvodců, tipů a triků a mnoha dalších částí, které skládáme dohromady takovým způsobem, aby pomohly konkrétnímu projektu k úspěchu. Cílem je informovat uživatele, že přichází něco nového, připravit je na používání nových funkcí a služeb při jejich každodenní práci.

Adopční kampaň

Klíčovou součástí balíčku služeb Easy365 je dostupný informační a vzdělávací obsah. Neustále rozvíjíme sadu materiálů, které podporují komunikaci směrem ke všem zaměstnancům a jejich vzdělávání během celé kampaně. Soustředíme se především na předání relevantního obsahu odproštěného od marketingových frází, stejně jako přizpůsobení obsahu specifikům vaší společnosti a scénářům pro koncové uživatele.

Informační e-maily

Sada e-mailů, které jsou odesílány uživatelům podle stanoveného časového plánu před a po migraci na Office 365.

Brožury

Brožury určené k použití ve firemních prostorách a všude tam, kde zaměstnanci tráví svůj profesní čas.

Průvodce

Snadno čitelné průvodce obsahující klíčové informace pro všechny hlavní součásti Office 365: pro které účely a scénáře jsou služby užitečné a také jak službu používat a pracovat s ní.

Tipy a triky

Sada rychlých tipů a triků pro klíčové pracovní nástroje v rámci Office 365.

Videoprůvodce

Rychlé videoprůvodce pro vybrané hlavní funkce a scénáře.

Tištěné rychlé průvodce a návody

Sada několika krátkých základních průvodců pro snadnější šíření komunikační kampaně.

Školení zaměstnanců

Školení sestavená experty SoftwareONE určená různým typům uživatelů. Obsah vychází z připravených scénářů identifikovaných naší poradenskou službou Business Advisory Services

Osobní seminář pro management
Osobní školení pro klíčové uživatele
Online semináře

PORADENSTVÍ

Naši experti se seznámí s vaším IT prostředím přímo ve vaší společnosti a v rámci širokého spektra našich poradenských služeb vám pomohou vydefinovat vaše potřeby a stanovit cíle nutné před procesem migrace do cloudového prostředí.

Identifikujeme klíčové funkce Office 365, které vám pomohou vaši cloudovou vizi naplnit:
 • Celkové výdaje na IT (v porovnání se současnými náklady)
 • Potenciální vylepšení funkcí a procesů
 • Úroveň služeb (v porovnání se současným řešením)
 • Schopnost inovací a škálování pro budoucí vývoj
 • Aktuální způsob práce uživatelů
 • Úroveň využití stávajících IT prostředků

Workshop
 • Během workshopu s hlavními zainteresovanými osobami vám pomůžeme přesně určit, čeho chcete dosáhnout s vaším novým cloudovým prostředím.
 • Budeme s vámi spolupracovat na pochopení vašich klíčových podnikatelských cílů a budete si moci v praxi vyzkoušet Office 365, abyste mohli vidět potenciální zvýšení vaší produktivity.
 • Pomůžeme vám pochopit, jak bude možné naplnit vaši vizi, a vysvětlíme vám rozdíly mezi různými možnostmi migrace a služeb. Pak zajistíme, že bude vaše nové IT prostředí nejen podporovat vaše hlavní cíle, ale že bude vybudováno tak, aby vám pomohlo jich dosáhnout.
Zhodnocení infrastruktury
 • Prozkoumáme vaši současnou infrastrukturu a zjistíme, jakou architekturu potřebujete (například z pohledu identit, zabezpečení, e-mailu, spolupráce, hlasových služeb atd.). Pak vytvoříme dokumentaci a schémata vašeho budoucího prostředí, abyste viděli, jak bude vypadat a jak bude fungovat.
 • Zajistíme vzájemné porozumění mezi vaším podnikem a IT – ve shodě o vizi pro budoucnost a s určením, jak budete měřit úspěch. Klíčovým prvkem je popsání uživatelských a byznys scénářů použití nových technologií tak, aby opravdu pomáhaly.
 • Vytvoříme plány na budoucí podporu, pro zajištění, abyste z vaší nové investice získali maximum. Posoudíme, jaké úrovně školení budete potřebovat pro váš IT tým a vaše koncové uživatele – protože pouze pokud uživatelé budou schopni reálně používat nové technologie pro zlepšení jejich efektivity v byznysu, bude váš přechod do cloudu úspěšný.

Asistované testování

Microsoft Experience Center

Zážitková akce je určena pracovníkům vaší společnosti s rozhodovací pravomocí v obchodní a technologické oblasti, která seznámí účastníky s možnostmi moderních IT technologií. Během této několikahodinové akce je specialisty SoftwareONE představen reálný scénář v simulovaném prostředí fiktivní společnosti.

Akce zahrnuje:
 • Seznámení s moderními technologiemi v praxi
 • Pochopení možností používaných IT řešení v plné šíři
 • Osvětlení novinek a možností pro budoucí rozvoj společnosti

Přínosy akce

Microsoft Experience Center pomůže účastníkům lépe pochopit nástroje a technologie Microsoft v oblasti kancelářského softwaru. Průběžný dynamický dialog se specialisty SoftwareONE navíc vydefinuje vhodná řešení, která budou nejvíce přispívat k zajištění inovací a růstu vašeho podnikání.

Hlavní pokrývané oblasti

Akce se zaměřuje především na nástroje komunikace a spolupráce, mobilního přístupu nebo online spolupráce. Naučí účastníky efektivně pracovat s dokumenty, CRM a BI systémy a využívat podnikové sociální sítě.

REALIZACE

Jakmile se rozhodnete pro nasazení Office 365, navrhneme a vytvoříme ideální IT prostředí, které vám pomůže se splněním vašich cílů. Poté provedeme vaši migraci do nového prostředí a případně zajistíme propojení obou prostředí pro zajištění vzájemného fungování po určitou dobu.

Navrhneme:
 • Nové a efektivní IT prostředí
 • Provedeme vás celým migračním procesem
 • Poskytneme překlenovací řešení pro hladký průběh

Služba cloudových identit

Za účelem usnadnění přístupu uživatelů vytvoříme pro váš podnik strategii řízení identit. To umožní všem uživatelům hladce přistupovat ke stovkám aplikací v cloudu, bez ohledu na to, jaké zařízení používají a ať už se nacházejí kdekoli. Takže vaše data a aplikace zůstanou v bezpečí, s minimálním úsilím ze strany uživatelů a IT týmu.

Migrace e-mailů

Nejkritičtějším prvkem migrace vašeho podniku do nového cloudového prostředí je zajištění bezproblémového přenosu e-mailů, kontaktů a kalendářů vašich uživatelů. Zkrátka si nemůžete dovolit tato kriticky důležitá data ztratit, nebo se kvůli nim vystavit riziku zákonného postihu. To je důvod, proč poskytujeme unikátní, vysoce specializovanou a sofistikovanou službu na přenos e-mailů.

Uživatelské scénáře

Navrhneme a vytvoříme na cloudu založené uživatelské scénáře, efektivně řešící pracovní úkoly v rámci vaší společnosti. Zajistíme detailní návrhy, komplexní plánování, načasování a provedení implementací. To vše spolu s post-migrační podporou, osvojením technologií uživateli a školením po celou dobu životního cyklu migrace.

Využijte naše zkušenosti s tvorbou interních komunikačních kampaní pro lepší adopci nových řešení, vzdělávání uživatelů a zapojení klíčových osob v rámci celého procesu. Sada materiálů pro uživatele je vám k dispozici v rámci naší služby Easy365.

„Vaše cíle v oblasti cloudu budou dosaženy díky bezproblémovému a transparentnímu provedení migrace.“

Easy365

Na základě našich zkušeností z projektů realizovaných po celém světě jsme vyvinuli službu Easy365. Obsahuje sadu scénářů, komunikačních plánů, informačních e-mailů, brožurek, průvodců, tipů a triků a mnoha dalších částí, které skládáme dohromady takovým způsobem, aby pomohly konkrétnímu projektu k úspěchu. Cílem je informovat uživatele, že přichází něco nového, připravit je na používání nových funkcí a služeb při jejich každodenní práci.

Služba zahrnuje
Informační e-maily

Sada e-mailů, které jsou odesílány uživatelům podle stanoveného časového plánu před a po migraci na Office 365.

Brožury

Brožury, určené k použití ve firemních prostorách a všude tam, kde zaměstnanci tráví svůj profesní čas.

Průvodce

Snadno čitelné průvodce obsahující klíčové informace pro všechny hlavní součásti Office 365: pro které účely a scénáře jsou služby užitečné a také jak službu používat a pracovat s ní.

Tipy a triky

Sada rychlých tipů a triků pro klíčové pracovní nástroje v rámci Office 365.

Videoprůvodce

Rychlé videoprůvodce pro vybrané hlavní funkce a scénáře.

Tištěné rychlé průvodce a návody

Sada několika krátkých základních průvodců pro snadnější šíření komunikační kampaně.

Školení zaměstnanců

Školení sestavená experty SoftwareONE určená různým typům uživatelů. Obsah vychází z připravených scénářů identifikovaných naší poradenskou službou Business Advisory Services.

PODPORA

Služba Easy365 obsahuje sadu materiálů, které skládáme dohromady takovým způsobem, aby pomohly konkrétnímu projektu k úspěchu. Cílem je informovat uživatele o změně a pomoci jim adaptovat se na používání nových funkcí a služeb při jejich každodenní práci.

Balíčky obsahují:
 • Reakce na dotazy, servisní požadavky a hlášení incidentů
 • Telefonickou, e-mailovou a online podporu
 • Podporu v anglickém jazyce
 • Přístup k reportingu SoftwareONE Cloud Insider

Basic

Ideální pro zákazníky, kteří vyžadují podporu pouze během pracovních dní, v pracovních hodinách a se základní úrovní reportingu.

Advanced

Ideální pro zákazníky, kteří vyžadují podporu 24 hodin během pracovního týdne. Obsahuje také vyšší úroveň reportingu o využívaných službách.

Premium

Ideální pro zákazníky, kteří vyžadují podporu 24 hodin, 7 dní v týdnu a větší počet autorizovaných osob pro zadávání požadavků na podporu.

Zaujala Vás naše nabídka?

KONTAKTUJTE NÁS


Jméno*

Příjmení*

Společnost*

Pracovní pozice

E-mail*

Telefon

Mám zájem o

Poznámka

 


Scroll Up